Trang chủ Tin tức
Phụ lục hợp đồng là gì? Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là gì? Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

20/12/2022 - 4333 lượt xem

Phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng với nội dung phải phụ thuộc và không được trái với nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng EPC là gì? Nguyên tắc áp dụng và ký kết hợp đồng EPC

Hợp đồng EPC là gì? Nguyên tắc áp dụng và ký kết hợp đồng EPC

16/12/2022 - 2641 lượt xem

Hợp đồng EPC là một dạng hợp đồng xây dựng. Theo đó, nhà thầu thực hiện công việc từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử, nghiệm thu, bàn giao cho bên giao thầu.

Dự án PPP là gì? Lợi ích và quy trình thực hiện dự án PPP chuẩn

Dự án PPP là gì? Lợi ích và quy trình thực hiện dự án PPP chuẩn

15/12/2022 - 3372 lượt xem

Dự án PPP là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, mang đầy đủ đặc điểm của dự án đầu tư thông thường. Tuy nhiên tùy theo từng hình thức hợp đồng công - tư triển khai ở từng dự án mà có thêm những đặc điểm khác nhau.

Thương thảo hợp đồng là gì & nguyên tắc thương thảo cần biết

Thương thảo hợp đồng là gì & nguyên tắc thương thảo cần biết

14/12/2022 - 13939 lượt xem

Thương thảo hợp đồng là việc bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất, được Tổ chuyên gia đề xuất là nhà thầu dự kiến trúng thầu đến để thương thảo, thống nhất nội dung của dự thảo hợp đồng sẽ ký kết giữa hai bên.

Hợp đồng vận chuyển hành khách - Quyền và nghĩa vụ các bên

Hợp đồng vận chuyển hành khách - Quyền và nghĩa vụ các bên

13/12/2022 - 1631 lượt xem

Hợp đồng hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên vận chuyển có trách nhiệm chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận. Còn hành khách phải có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển.

Quy trình ký hợp đồng điện tử chuẩn nhất đối với doanh nghiệp

Quy trình ký hợp đồng điện tử chuẩn nhất đối với doanh nghiệp

12/12/2022 - 1482 lượt xem

Quy trình ký hợp đồng điện tử gồm 3 bước, doanh nghiệp khi ký cần lưu ý thực hiện tuần tự để hợp đồng điện tử được ký thành công và có hạn chế rủi ro.

Thời điểm giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự chuẩn hiện nay

Thời điểm giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự chuẩn hiện nay

09/12/2022 - 4820 lượt xem

Thời điểm giao kết hợp đồng thường là thời điểm các bên thỏa thuận xong nội dung của hợp đồng, hay khi bên đề nghị đã nhận được sự chấp nhận giao kết hợp đồng của bên được đề nghị.

Hợp đồng thuê khoán là gì? Quy định về hợp đồng thuê khoán

Hợp đồng thuê khoán là gì? Quy định về hợp đồng thuê khoán

07/12/2022 - 4902 lượt xem

Hợp đồng thuê khoán là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Hợp đồng tín dụng - Một số điều khoản thời hạn cho vay 2024

Hợp đồng tín dụng - Một số điều khoản thời hạn cho vay 2024

06/12/2022 - 3998 lượt xem

Hợp đồng tín dụng là một dạng cụ thể của hợp đồng vay tài sản. Theo đó, tổ chức tín dụng giao cho bên vay một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.