Trang chủ Tin tức
Hợp đồng điện tử ký như thế nào? 03 cách ký hợp đồng điện tử phổ biến

Hợp đồng điện tử ký như thế nào? 03 cách ký hợp đồng điện tử phổ biến

27/03/2023 - 76 lượt xem

Hợp đồng điện tử được ký kết tương tự như hợp đồng truyền thống, gồm có 3 bước cơ bản: đề nghị giao kết hợp đồng, trả lời đề nghị và thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng điện tử cũng có những điểm khác biệt cần lưu ý.

Hợp đồng thương mại điện tử và căn cứ pháp lý mới nhất 2023

Hợp đồng thương mại điện tử và căn cứ pháp lý mới nhất 2023

24/03/2023 - 97 lượt xem

Nền kinh tế thị trường liên tục được mở rộng, phát triển không ngừng theo hướng hiện đại và công nghệ hóa, doanh nghiệp thúc đẩy giao kết hợp đồng thương mại điện tử. Nắm bắt nhanh và hiểu rõ thông tin về hợp đồng thương mại điện tử sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Hợp đồng PPP là gì? Một số nội dung cơ bản về hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng PPP là gì? Một số nội dung cơ bản về hợp đồng dự án PPP

22/03/2023 - 110 lượt xem

Hợp đồng PPP là thỏa thuận giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Các điều khoản cơ bản cần biết

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Các điều khoản cơ bản cần biết

20/03/2023 - 148 lượt xem

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên có trụ sở thương mại nằm trên lãnh thổ của các quốc gia khác nhau và đặt ra nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu và thanh toán cho bên bán và bên mua trong hợp đồng.

Quy định về hợp đồng kinh tế: Tất cả những gì doanh nghiệp cần

Quy định về hợp đồng kinh tế: Tất cả những gì doanh nghiệp cần

16/03/2023 - 133 lượt xem

Hợp đồng kinh tế được tạo lập và giao kết dựa trên Pháp luật về kinh tế, thương mại, Pháp luật về hợp đồng. Hợp đồng kinh tế thường được giao kết giữa các bên trong đó một bên là thương nhân.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp

14/03/2023 - 145 lượt xem

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là sự thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ phát sinh từ những cổ phần và phần vốn góp đó.

Hợp đồng khoán việc và một số quy định cần nắm rõ 2023

Hợp đồng khoán việc và một số quy định cần nắm rõ 2023

13/03/2023 - 182 lượt xem

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được khoán việc thực hiện công việc cho bên khoán việc, bên khoán việc phải trả thù lao cho bên được khoán việc theo đúng thỏa thuận.

Luật hợp đồng thương mại và những lưu ý cho doanh nghiệp

Luật hợp đồng thương mại và những lưu ý cho doanh nghiệp

08/03/2023 - 159 lượt xem

Nắm rõ luật hợp đồng thương mại giúp doanh nghiệp giao kết hợp đồng thuận lợi, tránh các rủi ro về kinh tế. Hợp đồng thương mại có thể được giao kết dưới hình thức hợp đồng điện tử .

Hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam

06/03/2023 - 187 lượt xem

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.