Trang chủ Tin tức Hợp đồng đào tạo nghề gồm những nội dung gì? Mẫu hợp đồng 2024

Hợp đồng đào tạo nghề gồm những nội dung gì? Mẫu hợp đồng 2024

Bởi: icontract.com.vn - 20/05/2024 Lượt xem: 503 Cỡ chữ tru cong

   Hợp đồng đào tạo nghề là một loại hợp đồng phổ biến đối với những công ty tổ chức đào tạo nghề, công ty đào tạo học việc cho người lao động trước khi đi đến ký kết hợp đồng lao động. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng đào tạo nghề, hãy cùng i-Contract xem xét các khái niệm và quy định dưới đây.

đào tạo 1

Tìm hiểu về khái niệm hợp đồng đào tạo nghề

1. Hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 62, Bộ Luật lao động 2019, hợp đồng đào tạo nghề là một văn bản pháp lý, là một loại hợp đồng để ký kết trong trường hợp người lao động được người sử dụng lao động bỏ kinh phí ra đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo nghề có thể bao gồm cả đào tạo ở lại trong nước hoặc đào tạo đi nước ngoài.

Khái niệm học nghề được chỉ ra ở Khoản 1, Điều 61, Bộ Luật lao động 2019 như sau: Người sử dụng lao động tuyển người để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc gọi là học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

đào tạo 2

Những nội dung đáng chú ý trong hợp đồng đào tạo nghề

2. Những nội dung bắt buộc trong hợp đồng đào tạo nghề

Theo quy định của pháp luật, tại Điều 62, Bộ Luật lao động 2019 đã nêu ra các nội dung yêu cầu bắt buộc có trong hợp đồng đào tạo nghề như sau:

- Nghề được đào tạo (nghề mà người lao động được đào tạo).

- Địa điểm đào tạo nghề.

- Thời hạn đào tạo (thời gian từ ngày bao nhiêu, đến ngày bao nhiêu).

- Tiền lương trong thời gian đào tạo.

- Thời hạn người lao động cam kết sẽ làm việc sau khi kết thúc quá trình đào tạo nghề.

- Chi phí đào tạo nghề và trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo nghề.

- Trách nhiệm của các bên (người lao động và người sử dụng lao động).

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, hợp đồng đào tạo nghề cũng bao gồm một số thông tin như:

- Thông tin cá nhân và liên hệ của các bên (người lao động và người sử dụng lao động).

- Chế độ nghỉ ngơi, phúc lợi, nghỉ phép (nếu có)

- Phương thức thanh toán tiền lương, trợ cấp (nếu có)

đào tạo 3

Pháp luật có quy định gì trong đào tạo nghề?

3. Quy định của pháp luật về việc đào tạo nghề

Để có thể viết ra một hợp đồng đào tạo nghề chuẩn, đơn vị sử dụng lao động và người lao động cần nắm được những quy định trong đào tạo nghề (học nghề, tập nghề) theo Điều 61, Bộ Luật lao động 2019 như sau:

a) Độ tuổi được ký hợp đồng đào tạo nghề

Quy định tại Khoản 4, Điều 61, Bộ Luật lao động 2019 về độ tuổi và nền tảng sức khỏe của người tham gia học nghề, đào tạo nghề nói chung như sau:

- Độ tuổi của người lao động được phép tham gia học nghề, đào tạo nghề để làm việc cho người sự lao động là từ đủ 14 tuổi. Đồng thời, người lao động phải có đầy đủ sức khỏe phù hợp với các yêu cầu của nghề mà người lao động tham gia đào tạo.

- Yêu cầu người lao động tham gia học nghề từ đủ 18 tuổi với các trường hợp danh mục đào tạo nghề thuộc nhóm “công việc, nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, ngoại trừ các ngành nghề thuộc lĩnh vực như nghệ thuật & thể dục, thể thao.

b) Thời hạn đào tạo nghề

Pháp luật quy định về thời gian đào tạo nghề tại Khoản 2 & 6, Điều 61, Bộ Luật lao động 2019 như sau:

- Thời gian học nghề, tập nghề của lao động được người lao động hướng dẫn thực hành công việc là không quá 3 tháng.

- Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng đào tạo nghề kết thúc, người lao động và người sử dụng lao động cần tiến hành ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động mới nhất.

c) Tiền lương trong đào tạo nghề

Dựa trên quy định tại Khoản 5, Điều 61, Bộ Luật lao động 2019: Trong thời gian tham gia đào tạo nghề, nếu người lao động có trực tiếp tham gia lao động, thì người lao động sẽ được trả lương. Tiền lương được trả phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên.

4. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thẻ tham khảo mẫu hợp đồng đào tạo nghề đầy đủ nội dung cơ bản dưới đây.

đào tạo 4

Tải xuống mẫu hợp đồng đào tạo nghề 9 điều khoản: Tại đây 

Trên đây là những thông tin sơ lược về hợp đồng đào tạo nghề cùng với đó là mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất. Để tránh các tranh chấp không đáng có, hợp đồng đào tạo nghề được khuyến khích ký trước khi tham gia tham gia đào tạo.