Trang chủ Tin tức Đình chỉ hợp đồng là gì? Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng

Đình chỉ hợp đồng là gì? Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng

Bởi: icontract.com.vn - 08/08/2023 Lượt xem: 2451 Cỡ chữ tru cong

   Đình chỉ hợp đồng là giải pháp doanh nghiệp có thể áp dụng để bảo vệ quyền lợi của mình khi đối tác vi phạm hợp đồng. Việc đình chỉ thực hiện hợp đồng thương mại được áp dụng trong trường hợp nào? Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng là gì?

1. Đình chỉ hợp đồng là gì?

Đình chỉ hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ khi bên còn lại có hành vi vi phạm hợp đồng thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Thứ 1: Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận hành vi đó là điều kiện để đình chỉ hợp đồng.
 • Thứ 2: Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

đình chỉ hợp đồng 1

 

Đình chỉ hợp đồng là giải pháp để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Lưu ý: Chế tài đình chỉ hợp đồng không áp dụng với các trường hợp dưới đây:

- Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm với các hành vi sau:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm như các bên đã thỏa thuận.
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng, không thể lường trước.
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn là do lỗi của bên còn lại.
 • Hành vi vi phạm của một bên do phải thực hiện quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không biết trước tại thời điểm ký hợp đồng.

- Bên vi phạm hợp đồng phải chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

- Thông báo ngay cho bên còn lại bằng văn bản về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra.

- Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay cho bên còn lại. Nếu không thông báo hoặc thông báo không kịp thời, bên vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường theo quy định.

- Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường hợp miễn trách nhiệm của mình.

2. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng

Theo quy định tại Điều 311, Luật thương mại, khi đình chỉ hợp đồng sẽ gây ra hậu quả pháp lý sau:

 •  Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ sẽ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ tương ứng.
đình chỉ hợp đồng 2

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng như thế nào?

 

 •  Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng bồi thường thiệt hại theo quy định. Cụ thể: Theo quy định tại Điều 302, Luật thương mại năm 2005, bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Theo đó, giá trị bồi thường bao gồm cả tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra, và khoản lợi mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

3. Phân biệt tạm ngừng hợp đồng, đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng

Theo quy định của Luật thương mại 2005, việc tạm ngừng hợp đồng, đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng có những điểm giống và khác nhau dưới đây:

3.1. Giống nhau

 • Đều thuộc chế tài trong thương mại, được quy định cụ thể tại Điều 292, Luật thương mại 2005.
 • Đều không áp dụng trong các trường hợp miễn trách nhiệm với các hành vi vi phạm dưới đây:
 • Hành vi vi phạm thuộc trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận.
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng
 • Hành vi vi phạm của 1 bên là do lỗi hoàn toàn của bên còn lại.
 • Hành vi vi phạm của 1 bên do thực hiện quyết định của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà 2 bên không thể biết được tại thời điểm ký hợp đồng.
đình chỉ hợp đồng 3

Tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng có gì giống và khác nhau?

 • Bên tạm ngừng hợp đồng, đình chỉ hợp đồng hoặc hủy bỏ hoặc hợp đồng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng.
 • Trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì bên tạm ngừng hợp đồng, đình chỉ hợp đồng, hủy hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

3.2. Khác nhau

 

Tiêu chí

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng

Khái niệm

Là việc 1 bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Là việc 1 bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Bao gồm: Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ 1 phần hợp đồng. Cụ thể:

- Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng: Là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng;

- Hủy bỏ một phần hợp đồng: Là việc bãi bỏ thực hiện 1 phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại vẫn còn hiệu lực.

Trường hợp áp dụng

- Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

- Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng.

- Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

- Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng.

- Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Giá trị hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực từ thời điểm 1 bên nhận được thông báo đình chỉ.

Phần hợp đồng bị hủy bỏ không có hiệu lực từ thời điểm giao kết (trừ trường hợp hủy bỏ hợp đồng giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần).

Hậu quả pháp lý

- Các bên không phải thực hiện hợp đồng trong thời gian tạm ngừng hợp đồng.

- Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại.

- Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

- Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng.

- Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại..

 

- Các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thống nhất trong hợp đồng, trừ quyền và nghĩa vụ sau khi hủy bỏ hợp đồng và vấn đề giải quyết tranh chấp.

- Các bên có quyền đòi lợi ích do đã thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của đó phải được thực hiện đồng thời. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.

- Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại.

 

 

Trên đây là một số thông tin về việc đình chỉ hợp đồng điện tử và hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng theo quy định. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả.