Trang chủ Tin tức Phạt vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023 quy định như thế nào?

Phạt vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023 quy định như thế nào?

Bởi: icontract.com.vn - 26/05/2023 Lượt xem: 305 Cỡ chữ tru cong

   Phạt vi phạm hợp đồng thương mại là một loại chế tài xử phạt áp dụng trong quá trình các bên ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Chế tài này được quy định nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Luật Thương mại 2005 đã có quy định chi tiết về vấn đề này.

1. Quy định phạt vi phạm hợp đồng thương mại

Bên cạnh bồi thường thiệt hại thì phạt vi phạm thương mại là một loại chế tài được áp dụng trong quá trình các bên thực hiện hợp đồng. Vậy trường hợp nào được áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thương mại?

1.1. Phạt vi phạm hợp đồng thương mại là gì?

vi phạm 1

Phạt vi phạm hợp đồng thương mại.

Theo Luật Thương mại năm 2005, phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm hợp đồng chi trả một khoản tiền phạt nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294, Luật Thương mại 2005, bao gồm:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng: thiên tai, bão lũ…
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều kiện áp dụng chế tài phạt hợp đồng:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng
 • Có lỗi của bên vi phạm
 • Có sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng

Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại thì bên bị vi phạm chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật Thương mại 2005 có quy định khác.

Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng song song cả chế tài phạt vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật Thương mại năm 2005 có quy định khác.

1.2. Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại

vi phạm 2

Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại theo quy định của Luật hiện hành.

Mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bị giới hạn bởi pháp luật (các bên có quyền thỏa thuận về mức phạt nhưng không được vượt quá mức phạt do pháp luật quy định). Theo Điều 301, Luật Thương mại 2005, quy định về Mức phạt vi phạm như sau:

“Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.”

Lưu ý: Đối với hợp đồng dịch vụ giám định, mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận có thể lên đến 10 lần thù lao dịch vụ giám định, tức là có thể gấp 10 lần giá trị hợp đồng.

2. Các trường hợp có thể áp dụng phạt vi phạm

vi phạm 3

Các bên thỏa thuận các trường hợp áp dụng phạt vi phạm.

Các trường doanh nghiệp có thể áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp động thương mại, để bảo vệ quyền lợi và tránh những tranh chấp xảy ra sau này:

 • Vi phạm các điều khoản trong hợp đồng: Khi một bên không tuân thủ hoặc vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết thì bên còn lại có quyền áp dụng các chế tài phạt vi phạm như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong hợp đồng: Khi một bên không thực hiện đầy đủ hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, bên còn lại có quyền áp dụng chế tài phạt để bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Vi phạm các quy định pháp luật: Nếu một bên vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, bên còn lại có quyền áp dụng các hình thức phạt để bảo vệ quyền lợi của mình và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Những điều cần lưu ý khi áp dụng chế tài phạt vi phạm

Khi áp dụng các hình thức phạt vi phạm hợp đồng thương mại, các bên cần lưu ý một số điều sau đây:

 • Thực hiện theo quy định của pháp luật: Việc áp dụng các hình thức phạt phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hợp đồng thương mại.
 • Thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng: Trước khi ký kết hợp đồng, các bên cần thống nhất các điều khoản về việc phạt vi phạm hợp đồng thương mại để tránh tranh chấp trong quá trình giải quyết.
 • Cân nhắc tình huống và mức độ vi phạm: Khi áp dụng các hình thức phạt, các bên cần cân nhắc tình huống cụ thể và mức độ vi phạm để đưa ra quyết định hợp lý.
 • Bảo đảm tính minh bạch: Việc áp dụng các hình thức phạt phải được thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng để tránh gây tranh cãi sau này.

Phạt vi phạm hợp đồng thương mại là một chế tài quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên trong hợp đồng. Việc áp dụng các hình thức phạt phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và được thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng. Đồng thời, các bên cần cân nhắc tình huống cụ thể và mức độ vi phạm để đưa ra quyết định hợp lý và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình áp dụng các hình thức phạt.

Nếu doanh nghiệp đang gặp phải tình huống vi phạm hợp đồng thương mại hoặc muốn tham khảo thêm thông tin về các hình thức phạt vi phạm hợp đồng, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm trên các trang web chuyên về luật và thương mại hoặc tìm đến các luật sư để được tư vấn cụ thể và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, để được tư vấn thêm về phần mềm hợp đồng điện tử iContract, vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://icontract.com.vn/