Trang chủ Tin tức Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói nên biết

Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói nên biết

Bởi: icontract.com.vn - 05/07/2023 Lượt xem: 1655 Cỡ chữ tru cong

   Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện công việc trong hợp đồng. Nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói? Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói là gì? 

1. Thế nào là hợp đồng trọn gói?

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng có giá trị cố định trong suốt thời gian thực hiện toàn bộ nội dung công việc được quy định trong hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng trọn gói có thể thực hiện 1 lần khi hoàn tất hợp đồng hoặc thanh toán theo từng giai đoạn. Tổng số tiền mà nhà thầu nhận được khi hoàn thành hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. 

2. Nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói

Theo quy định tại Điều 95, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói như sau:

Thanh toán hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện, hoặc 1 lần sau khi nhà thầy hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu có). 

 

hợp dồng trọn gói 11

Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói.

Trường hợp không thể xác định chính xác giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc giai đoạn nghiệm thu hoàn thành thì có thể thanh toán theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng.  

Hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói:

  • Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Nội dung biên bản là xác nhận việc hoàn thành công trình, hạng mục công trình mà không phải xác nhận khối lượng chi tiết. 
  • Hợp đồng mua sắm hàng hóa: Tùy chủng loại hàng hóa để xác định hồ sơ thanh toán phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa….

3. Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu 2013, dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói:

hợp đồng trọn gói 22

Lưu ý khi áp dụng hợp đồng trọn gói.

  • Khi ký kết hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí phòng trừ rủi ro, dự phòng trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. 
  • Hợp đồng trọn gói là hợp đồng cơ bản. Khi áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 62, Luật Đấu thầu 2013, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo hợp đồng phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. 
  • Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ bắt buộc phải sử dụng hợp đồng trọn gói. Trong đó, gói thầu theo quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị <10 tỷ đồng, gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị <20 tỷ đồng.
  • Đối với gói thầu xây lắp: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên tham gia phải rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế đã duyệt. Trường hợp nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện khối lượng, số lượng công việc chưa chính xác, cần báo cáo với chủ đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh khối lượng công việc cho đảm bảo với thiết kế ban đầu. 
  • Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư và các bên có quyền hạn tương đương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trong trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa các bên phải có quy định về trách nhiệm trong việc xử lý, đền bù nếu tính toán sai số lượng, khối lượng công việc. 

4. Cách điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói khi phát sinh thay đổi

Theo Điều 5, Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói được quy định như sau:

  • Khi có phát sinh khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng, hoặc bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia thống nhất đơn giá trước khi thực hiện. Đơn giá mới được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận về khối lượng phát sinh, khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng. 

hợp đồng trọn gói 33

Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói như thế nào?

  • Trường hợp hợp đồng trọn gói là hợp đồng thi công xây dựng: Một số công trình, hoặc hạng mục không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm hợp đồng đã ký: Áp dụng đơn giá trong hợp đồng để điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Lưu ý: Cần có bảng đơn giá kèm theo khi ký kết hợp đồng trọn gói để dễ dàng thực hiện điều chỉnh giá với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng. 
  • Trường hợp bất khả kháng: Đơn giá cho công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định vào điều kiện thực tế, thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng. Đơn giá áp dụng theo hợp đồng đã ký, hoặc xác định theo nguyên tắc thỏa thuận về đơn giá mới cho lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. 

Trên đây là những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả.