Trang chủ Tin tức TOP 6 nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử doanh nghiệp cần lưu ý

TOP 6 nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử doanh nghiệp cần lưu ý

Bởi: icontract.com.vn - 05/08/2022 Lượt xem: 1725 Cỡ chữ tru cong

    Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử được cho là nền móng để ký kết hợp đồng điện tử thành công. Theo đó, các bên khi tham gia giao kết hợp đồng điện tử sẽ buộc phải tuân thủ các nguyên tắc này để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng điện tử.

nguyên tắc giao kết 1

Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử.

1. Hợp đồng điện tử là gì? Giao kết hợp đồng điện tử là gì?

Giao kết hợp đồng điện tử rất phổ biến trong thời gian gần đây khi công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển. Đối với những doanh nghiệp, đơn vị mới bắt đầu thực hiện giao kết hợp đồng điện tử cần tìm hiểu kỹ lưỡng để có thể thực hiện giao kết theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Căn cứ theo Điều 33, Luật Giao dịch điện tử quy định:

“Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”

Căn cứ theo Điều 36, Luật Giao dịch điện tử quy định:

“Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng” 

Như vậy, giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu (thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử) để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Hiện nay việc giao kết hợp đồng điện tử chủ yếu được thực hiện trên máy vi tính, laptop, ipad, điện thoại. So với việc giao kết hợp đồng bằng văn bản giấy, thì giao kết hợp động điện tử tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí, giúp mở rộng cơ hội hợp tác với nhiều đối tác hơn.

2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử

Để giúp các bên có thể ký kết hợp đồng điện tử một cách thống nhất đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia Luật Giao dịch điện tử đã quy định 3 nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử và buộc doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân phải tuân thủ. 

2.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử 

Nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử được quy định tại Điều 35, Luật giao dịch điện tử 2005. Cụ thể 3 nguyên tắc này bao gồm:

(1) Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng

Hợp đồng điện tử sẽ được thành lập dựa trên nguyên tắc sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia hợp đồng. Trong trường hợp một trong các bên tham gia hợp đồng không đồng ý thì không thể thực hiện giao kết hợp đồng điện tử.

giao kết hợp đồng 2

Sử dụng điện thoại thông minh để giao kết hợp đồng điện tử.

(2) Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.

Nhằm đảm bảo hợp đồng điện tử có tính pháp lý, là căn cứ giải quyết khi xảy ra các tranh chấp thì giao kết hợp đồng điện tử buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng. 

(3) Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Bên cạnh những quy định của Pháp luật về giao kết hợp đồng điện tử thì doanh nghiệp, đơn vị có quyền tự do thỏa thuận các yêu cầu về kỹ thuật, chứng thực, hay các điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật liên quan đến hợp đồng. Nguyên tắc giao kết này sẽ giúp các bên hoạt động ở các ngành nghề đặc thù bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn.

2.2 Cách giao kết hợp đồng điện tử

Sau khi thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng điện tử các bên cần có cài đặt phần mềm hợp đồng điện tử và đăng ký chữ ký số. Cách giao kết hợp đồng điện tử như sau:

giao kết hợp đồng 3

Các bên thực hiện ký số trên hợp đồng điện tử.

Bước 1: Đề nghị giao kết hợp đồng

Một trong các bên tham gia sẽ đề nghị giao kết hợp đồng điện tử. Theo đó, bên đề nghị giao kết sẽ đăng nhập tài khoản trên hệ thống phần mềm hợp đồng điện tử và tạo lập hợp đồng. Nội dung hợp đồng bao gồm các điều khoản, trách nhiệm, nghĩa vụ được thống nhất giữa các bên.

Sau đó bên đề nghị ký số và gửi email thông báo tự động, có đường link hợp đồng cho các bên còn lại (bên nhận đề nghị giao kết hợp đồng) thường là khách hàng, đối tác. 

Bước 2: Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

Các bên sau khi nhận được đường link thì truy cập theo đường link mà không cần đăng nhập tài khoản. Sau đó cần xem xét hợp đồng kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung trong hợp đồng đã được thống nhất. Trong trường hợp đã đồng ý với tất cả các điều khoản trong hợp đồng thì thực hiện ký số.

Bước 3: Các bên thực hiện hợp đồng

Sau khi các bên đã xác nhận hợp đồng điện tử bằng cách ký số hệ thống gửi thông báo hoàn tất ký kết hợp đồng. Khi này hợp đồng được ghi nhận trên hệ thống và không thể thay đổi nội dung trên hợp đồng. 

Các bên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết. Hợp đồng điện tử sẽ có giá trị pháp lý giống như hợp đồng giấy, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra các bên sẽ căn cứ theo hợp đồng và căn cứ theo quy định của Pháp luật về hợp đồng điện tử để giải quyết.

Trên đây là nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử mà và cách thực hiện giao kết hợp đồng điện tử các bên cần lưu ý. Lưu ý đơn vị, doanh nghiệp chưa cài đặt phần mềm hợp đồng điện tử và đăng ký chữ ký số sẽ không thể giao kết hợp đồng điện tử.