Trang chủ Tin tức Thanh lý hợp đồng - Thủ tục và mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất

Thanh lý hợp đồng - Thủ tục và mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất

Bởi: icontract.com.vn - 03/12/2022 Lượt xem: 2637 Cỡ chữ tru cong

Thanh lý hợp đồng là biên bản để các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện các điều khoản, nội dung công việc; đã thỏa thuận trong hợp đồng từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Đây là một thủ tục có ý nghĩa quan trọng khi việc thực hiện hợp đồng giữa các bên chấm dứt. Để hiểu rõ hơn về thanh lý hợp đồng? Mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Tổng quan thanh lý hợp đồng

Để hiểu rõ hơn về thanh lý hợp đồng, cùng iContract tìm hiểu về khái niệm, các trường hợp thanh lý hợp đồng cũng như mục đích của việc thanh lý hợp đồng mang lại. 

1.1 Thanh lý hợp đồng là gì?

thanh lý hợp đồng 1

Thanh lý hợp đồng

Thuật ngữ “thanh lý hợp đồng” xuất hiện trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 và hiện nay không còn được sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên hiện nay, cụm từ “thanh lý hợp đồng” vẫn được các cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn nói đến việc chấm dứt giao dịch dân sự.

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các chi phí phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. 

1.2 Trường hợp thanh lý hợp đồng

Các trường hợp thực hiện nghĩa vụ thanh lý hợp đồng:

(1). Hợp đồng đã được hoàn thành

(2). Theo thỏa thuận của các bên

(3). Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện

(4). Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện

(5). Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

(6). Hợp đồng chấm dứt do hoàn cảnh thay đổi cơ bản

(7). Trường hợp khác do luật quy định

1.3 Mục đích của thanh lý hợp đồng

Việc thanh lý hợp đồng vẫn được các cá nhân, tổ chức vẫn quan tâm chú trọng và thực hiện rất phổ biến vì các lý do sau:

Thứ nhất, việc thanh lý hợp đồng giúp cho các bên xác định lại quyền và nghĩa vụ của mình đã thực hiện đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. 

Thứ hai, tính từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý thì quan hệ hợp đồng coi như đã được chấm dứt nên các bên cần nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tồn đọng của hợp đồng nếu có.

Thứ ba, việc ký kết thanh lý hợp đồng sẽ giúp cho các bên nắm rõ được tiến độ thực hiện công việc và quan trọng là tránh được các tranh chấp, khiếu kiện về sau đối với các vấn đề mà các bên đã thanh lý.

2. Nguyên tắc thanh lý hợp đồng

thanh lý hợp đồng 2Nguyên tắc thanh lý hợp đồng

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về nguyên tắc thanh lý hợp đồng. Vì vậy, nguyên tắc thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc giao kết hợp đồng được quy định quy định tại Điều 3, Bộ luật dân sự 2015:

“(1). Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

(2). Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

(3). Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

(4). Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

(5). Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.”

3. Thủ tục thanh lý hợp đồng

thanh lý hợp đồng 3

Thủ tục thanh lý hợp đồng

Đối với từng trường hợp khác nhau thì thủ tục thanh lý hợp đồng cũng khác nhau:

Trường hợp 1: Các bên thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng:

Thanh lý hợp đồng dạng này được thực hiện do có sự đồng nhất của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng. Vì thế, những thủ tục thông báo thanh lý, chấm dứt hợp đồng diễn ra đơn giản, không bị gò ép của quy định về nghĩa vụ; báo trước hay đối soát công nợ về nghĩa vụ còn lại.

Trường hợp 2: Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên;

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần.

- Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận: trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho đối tác, trong đó lưu ý thời điểm chấm dứt nên để sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

- Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ quy định của Điều 424, 425, 426, Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện quy trình đúng luật.

4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Đối với mỗi loại hợp đồng khác nhau, khi tiến hành thanh lý cần lập một biên bản thanh lý hợp đồng riêng để xác nhận việc hoàn thiện nghĩa vụ để không phát sinh tranh chấp pháp lý về sau giữa các bên. Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chung nhất được áp dụng cho đa số các hợp đồng mời Quý bạn đọc tham khảo: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: … /TLHĐ

- Căn cứ vào Hợp đồng … số … / … đã ký ngày ... tháng … năm … giữa Công ty … và Công ty … 

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … Tại địa chỉ số … đường … phường … quận … tỉnh/Thành phố … , Chúng tôi gồm:

BÊN A: ........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................

Chức danh : ..................................................................

Số điện thoại : ...................... Fax: ...............................

MST : ...........................................................................

BÊN B: ........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................

Chức danh : ..................................................................

Số điện thoại : ...................... Fax: ...............................

MST : ...........................................................................

Hai bên thỏa thuận thanh lý Hợp đồng … số: …/… ký ngày … tháng … năm … với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thanh lý quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng

Bên B đã tiến hành … cho Bên A theo Hợp đồng … nghiệp số: … /… / … /200. ký ngày … / … / … 

Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

  • Giá trị hợp đồng trước thuế: ............................................
  • Thuế VAT: ........................................................................
  • Giá trị hợp đồng sau thuế: ................................................

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ...........................................................................

Điều 3: Cam kết chung

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

BÊN B

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

Qua bài viết Thanh lý hợp đồng và những điều cần lưu ý hy vọng sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến bạn đọc. Để được tư vấn thêm về phần mềm ký kết hợp đồng điện tử iContract, vui lòng liên hệ: Tổng đài chăm sóc khách hàng số :1900 4767 – 1900 4768 Hoặc Tel : 024.3754522.