Trang chủ Tin tức Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì? Những lưu ý đối với nhà thầu

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì? Những lưu ý đối với nhà thầu

Bởi: icontract.com.vn - 06/01/2023 Lượt xem: 8125 Cỡ chữ tru cong

   Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì? Để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng, nhà thầu, nhà đầu tư cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo hợp đồng. Đây là một trong những việc rất quan trọng trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về những quy định trong bảo đảm thực hiện hợp đồng, mời Quý bạn đọc tham khảo!

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì?

bảo đảm 1

Bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Để biết bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì, căn cứ vào Khoản 2, Điều 4, Luật Đấu thầu 2013 có quy định như sau:

“Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư."

2. Trường hợp phải bảo đảm thực hiện hợp đồng

bảo đảm 2

Bảo đảm thực hiện hợp đồng áp dụng với nhà thầu.

Căn cứ Khoản 1, Điều 66, Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định như sau:

“Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.”

Cụ thể những trường hợp không cần bảo đảm thực hiện hợp đồng:

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đối với các gói thầu về:

+ Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc

+ Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát

+ Quản lý dự án; thu xếp tài chính

+ Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác

- Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện:  gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

- Nhà thầu tham gia thực hiện của cộng đồng:

+ Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Như vậy, Bảo đảm thực hiện hợp đồng là bắt buộc đối với các nhà thầu, nhà đầu tư để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng trừ 3 trường hợp đã kể trên.

3. Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng?

bảo đảm 3

Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng

Căn cứ vào Điều 66 và Điều 72, Luật Đấu thầu năm 2013, quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu, nhà đầu tư được cụ thể như sau.

3.1 Thời điểm thực hiện và thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng

Theo Luật Đấu thầu 2013 quy định:

- Thời điểm thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng:

+ Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu và nhà đầu tư được quy định như sau:

+ Đối với nhà thầu:

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Đối với nhà đầu tư:

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng được ký chính thức đến ngày công trình được hoàn thành và nghiệm thu hoặc ngày các điều kiện bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được hoàn thành theo quy định của hợp đồng. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Nếu thuộc các trường hợp cần phải gia hạn thêm thời gian thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu nhà đầu tư phải gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng.

3.2 Xác định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng

Căn cứ phạm vi công việc, tính chất gói thầu mà Chủ đầu tư đưa ra tỷ lệ đảm bảo thực hiện hợp đồng phù hợp trong Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu cần thống nhất xác định tỷ lệ này.

Để phòng ngừa rủi ro thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép. Trong Luật Đấu thầu 2013 cũng đã quy định mức giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu, nhà đầu tư như sau: 

- Đối với nhà thầu

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% - 10% giá trúng thầu tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp áp dụng gói thầu có quy mô nhỏ thì giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng từ 2% - 3% giá trị hợp đồng.

Trong đó: Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

- Đối với nhà đầu tư

Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án, giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án.

3.3 Trường hợp nhà thầu không được hoàn trả và chấm dứt bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

+ Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực

+ Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng

+ Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp: nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt, việc bảo đảm được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm và theo thỏa thuận khác.

Qua bài viết Bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì? Những lưu ý đối với nhà thầu, nhà đầu tư hy vọng sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến bạn đọc. Để được tư vấn thêm về phần mềm ký kết hợp đồng điện tử iContract, vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://icontract.com.vn/