Trang chủ Tin tức Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng là gì ? Có giới hạn số lần ký không ?

Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng là gì ? Có giới hạn số lần ký không ?

Bởi: icontract.com.vn - 16/11/2023 Lượt xem: 3104 Cỡ chữ tru cong

   Phụ lục hợp đồng là một phần quan trọng, có hiệu lực như hợp đồng. Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng là gì? Phụ lục hợp đồng có những loại nào? Phụ lục hợp đồng có giới hạn số lần ký tối đa không? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của iContract nhé!

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, có hiệu lực như hợp đồng. Thông thường, phụ lục quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

 

nguyên tắc 1

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng. 

Ngoài ra, nội dung trong phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng, các điều khoản được thực hiện như một phần bắt buộc của hợp đồng.  

2. Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng

  • Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực pháp lý (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác). 

Trường hợp các bên tham gia chấp nhận điều khoản trái với nội dung hợp đồng ở phụ lục hợp đồng thì coi như nội dung trong hợp đồng đã được sửa đổi. 

Các điều khoản trong phụ lục hợp đồng sẽ bị vô hiệu tương ứng nếu hợp đồng bị vô hiệu một phần hoàn toàn bộ. Tuy nhiên, trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. 

nguyên tắc 2

Cần tuân theo các nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng.

  • Phụ lục hợp đồng không giới hạn số lần ký tối đa

Bộ luật dân sự 2015 không quy định số lần ký tối đa của phụ lục hợp đồng. Do đó, số lần ký tùy thuộc vào mức độ cụ thể, chi tiết của hợp đồng và ý chí của các bên tham gia ký kết. 

Tuy nhiên, đối với hợp đồng lao động, số lần ký tối đa được quy định rõ. Cụ thể, theo quy định tại Điều 5, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa tối đa 01 lần bằng phụ lục hợp đồng và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định tại Khoản 6, Điều 192, Bộ luật lao động. 

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký kết phụ lục hợp đồng tối đa 01 lần để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động và phải đảm bảo không làm thay đổi loại hợp đồng đã ký. 

3. Một số câu hỏi liên quan đến phụ lục hợp đồng

3.1. Phụ lục hợp đồng có mấy loại?

Hiện nay, có thể chia phụ lục hợp đồng thành hai loại như sau:

  • Phụ lục hợp đồng như một văn bản bổ sung cho hợp đồng chính, quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng, được lập đồng thời với hợp đồng chính. Cụ thể: phụ lục hợp đồng này sẽ quy định về chi tiết công việc cần thực hiện, tiêu chuẩn, thời gian… theo hợp đồng chính. 
  • Phụ lục hợp đồng như một văn bản bổ sung, hoặc sửa đổi quy định của hợp đồng đã lập trước đó. Loại phụ lục này thông thường sẽ thay đổi một hoặc một số điều khoản đã quy định trong hợp đồng như: gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng, tăng hoặc giảm giá trị hợp đồng…

3.2. Nếu phụ lục hợp đồng trái với hợp đồng thì giải quyết như thế nào?

Thông thường, nội dung trong phụ lục hợp đồng sẽ đồng nhất với nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp phụ lục hợp đồng lao động có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng. 

Theo quy định tại Điều 403, Bộ luật dân sự 2015, trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với hợp đồng thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Cụ thể: Nếu các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với hợp đồng thì coi như điều khoản trong hợp đồng đã được thay đổi, nội dung sửa đổi giống như trong phụ lục hợp đồng. 

Tóm lại, nếu nội dung trong phụ lục trái với nội dung hợp đồng thì các bên cần thỏa thuận với nhau, nếu không thỏa thuận được, nội dung trái đó sẽ không có hiệu lực pháp lý. 

3.3. Nếu hợp đồng bằng tiếng Anh thì phụ lục hợp đồng sẽ được ký kết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Theo quy định tại Điều 22, Bộ luật lao động 2019, phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng. Trong đó, phụ lục quy định cụ thể chi tiết, và bổ sung một số điều khoản không có trong hợp đồng lao động. 

nguyên tắc 3

Ký kết phụ lục bằng tiếng Anh để đồng bộ với hợp đồng.

Do đó, khi công ty đã ký hợp đồng lao động với người lao động bằng tiếng Anh thì nên ký phụ lục hợp đồng lao động bằng tiếng Anh để thống nhất với hợp đồng đã ký kết, và có thể dễ dàng sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

3.4. Thời hạn báo trước khi muốn ký kết phụ lục hợp đồng lao động là bao lâu?

Theo  quy định tại Điều 33, Bộ luật lao động 2019, nếu một trong các bên (người lao động hoặc người sử dụng lao động) có yêu cầu sửa đổi, hoặc bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký phụ lục hợp đồng lao động, thì cần báo trước cho bên còn lại ít nhất là 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi. 

Trên đây là một số quy định về phụ lục hợp đồng. Hy vọng qua bài viết, độc giả sẽ nắm được nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng và các thông tin liên quan khi ký kết phụ lục hợp đồng.