Trang chủ Tin tức Cách phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ như thế nào ?

Cách phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ như thế nào ?

Bởi: icontract.com.vn - 02/01/2024 Lượt xem: 2249 Cỡ chữ tru cong

   Hợp đồng là một văn bản quan trọng để các bên tham gia xác lập và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với bên còn lại. Dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực, hợp đồng có thể chia thành hợp đồng chính và hợp đồng phụ. Hai loại hợp đồng này có điểm gì khác biệt? Cách phân biệt hai loại hợp đồng này như thế nào?

1. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ là gì?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 406, Bộ luật dân sự, hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng khác. Như vậy, khi hợp đồng chính đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định thì sẽ phát sinh hiệu lực với các bên giao kết tại thời điểm ký mà không phụ thuộc vào bất kỳ loại hợp đồng nào. 

 

hợp đồng chính 1

Cách phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ?

Ngược lại, hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực của nó phụ thuộc vào hợp đồng chính. Bên cạnh việc đảm bảo điều kiện theo quy định về chủ thể, nội dung và hình thức của hợp đồng thì hợp đồng phụ vẫn phải phụ thuộc vào hợp đồng chính thì mới có hiệu lực. 

Ví dụ, hợp đồng phụ của hợp đồng cho vay tài sản sẽ không có hiệu lực nếu hợp đồng chính cho vay không có hiệu lực. 

2. Phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ

Hợp đồng chính và hợp đồng phụ có thể phân biệt dựa trên một số tiêu chí về nội dung, hình thức và hiệu lực hợp đồng. Cụ thể:

2.1. Nội dung của hợp đồng chính và hợp đồng phụ

Nội dung là một trong những yếu tố quan trọng để phân biệt hai loại hợp đồng này. 

Nội dung của hợp đồng chính thường quy định các vấn đề quan trọng và cơ bản của hợp đồng như: Đối tượng mua bán, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn thực hiện…Đây là những vấn đề cốt lõi, quyết định đến bản chất của giao dịch.

Trong khi đó, nội dung của hợp đồng phụ thường quy định chi tiết và cụ thể hơn về các nội dung đã được quy định trong hợp đồng chính: Thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện, số lượng thực tế, quy cách đóng gói, phương thức thực hiện…Đây là những vấn đề có thể được thay đổi, điều chỉnh mà không làm ảnh hưởng đến bản chất của giao dịch.

 

hợp đồng chính 2

Các tiêu chí phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ

Ví dụ, trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, đối tượng giao dịch là hàng hóa, giá cả là giá cả của hàng hóa, phương thức thanh toán là phương thức thanh toán tiền mua hàng hóa, thời hạn thực hiện là thời hạn giao hàng. Đây là những vấn đề quan trọng, cơ bản của giao dịch mua bán hàng hóa.

Các bên có thể ký thêm hợp đồng phụ về thời gian giao hàng, phương thức giao hàng,... Đây là những vấn đề chi tiết, cụ thể hơn của hợp đồng mua bán hàng hóa.

Việc phân biệt nội dung của hợp đồng chính và hợp đồng phụ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hiệu lực của hợp đồng và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

2.2. Về hình thức của hợp đồng chính và hợp đồng phụ

Cả hợp đồng chính và hợp đồng phụ đều có thể giao kết bằng văn bản, lời nói, hợp đồng điện tử hoặc qua một hành vi cụ thể. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, pháp luật quy định hợp đồng chính bắt buộc phải giao kết bằng văn bản. Ví dụ: Hợp đồng mua bán nhà đất, hợp đồng thuê nhà…

2.3. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng chính và hợp đồng phụ đều có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác. 

Ngoài ra, hợp đồng chính và hợp đồng phụ đều có thể bị vô hiệu hóa do vi phạm điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 

3. Hợp đồng chính bị vô hiệu thì hợp đồng phụ có đương nhiên chấm dứt theo hợp đồng chính hay không?

Điều 407, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này sẽ không áp dụng với biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. 

Ngoài ra, sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính. 

 
hợp đồng chính 3

 

Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ.  

Tóm lại, hợp đồng chính và hợp đồng phụ là hai loại hợp đồng rất quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội. Việc phân biệt hai loại hợp đồng này một cách rõ ràng và chính xác sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Đây là một trong những kiến thức quan trọng mà những người thường xuyên tham gia các giao dịch dân sự cần nắm vững. 

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả. Ngoài ra, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.