Trang chủ Tin tức Trường hợp chuyển nhượng vốn góp & mẫu hợp đồng chuyển nhượng mới

Trường hợp chuyển nhượng vốn góp & mẫu hợp đồng chuyển nhượng mới

Bởi: icontract.com.vn - 30/05/2024 Lượt xem: 165 Cỡ chữ tru cong

   Khi nào có hợp đồng chuyển nhượng góp vốn? Những nội dung có trong hợp đồng này bao gồm những gì? Dưới đây là những thông tin chi tiết về hợp đồng này kèm mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn mới nhất 2024, mời quý doanh nghiệp cùng tham khảo nhé.

chuyển nhượng 1

Các trường hợp nào được chuyển nhượng góp vốn?

1. Các trường hợp có thể tạo hợp đồng chuyển nhượng góp vốn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các trường hợp chuyển nhượng góp vốn đúng quy định pháp luật, có thể tạo lập hợp đồng bao gồm:

- Theo Khoản 1, Điều 52: Thành viên của công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng góp vốn. Thành viên đó có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn của mình cho người khác với quy định như sau:

  • Trường hợp chào bán cho các thành viên còn lại của công ty, doanh nghiệp: Chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại (cùng điều kiện chào bán).
  • Trường hợp các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết tỷ lệ vốn góp đó trong vòng 30 ngày chào bán, người chuyển nhượng góp vốn có thể chào bán những người không phải thành viên của công ty (cùng điều kiện chào bán).

- Căn cứ theo Khoản 6, Điều 53: Thành viên công ty được phép tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, với 2 trường hợp như sau:

  • Người được tặng cho phần vốn góp trở thành thành viên công ty nếu thuộc đối tượng thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự.
  • Nếu không thuộc đối tượng này, thì người được tặng phải được Hội đồng thành viên công ty chấp thuận.

- Căn cứ Khoản 7, Điều 53, Thành viên công ty có thể sử dụng phần góp vốn của mình để trả nợ. Theo đó, người nhận phần vốn góp từ việc thanh toán nợ có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo 1 trong 2 hình thức như sau:

  • Tiếp tục chào bán phần góp vốn đó theo quy định của pháp luật (được nêu tại Điều 52 của Luật này).
  • Người thu nợ từ phần vốn góp có thể trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên tán thành.

chuyển nhượng 2

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng góp vốn gồm những gì?

2. Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn gồm những nội dung gì?

Trước khi đi đến mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn, hãy tham khảo những nội dung và điều khoản cần có trong hợp đồng này:

2.1 Thông tin của các bên tham gia

Phần đầu hợp đồng bao gồm các thông tin của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng góp vốn:

- Bên chuyển nhượng (Bên A): Thành viên công ty, cung cấp thông tin cá nhân và số vốn góp trong công ty.

- Bên nhận chuyển nhượng (Bên B): Người mua, cung cấp thông tin cá nhân.

2.2 Điều khoản chuyển nhượng góp vốn

Phần này bao gồm các điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng góp vốn như:

  • Bên A xác nhận trong hợp đồng việc chuyển nhượng số góp vốn (toàn bộ hoặc một phần vốn góp) cho Bên B, với giá trị cụ thể.
  • Bên B xác nhận đồng ý mua/ nhận phần vốn góp của Bên A với giá đã thỏa thuận.

2.3 Phương thức và thời hạn thanh toán hợp đồng

Trong mục thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng góp vốn sẽ bao gồm các thông tin, ví dụ như:

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ chuyển khoản…

- Địa điểm thanh toán: Tại trụ sở công ty.

- Thời hạn thanh toán: Ngày, tháng, năm.

- Xác nhận thanh toán sẽ được lập văn bản.

2.4 Điều khoản về việc giải quyết tranh chấp

Thông thường, thỏa thuận về việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng góp vốn sẽ bao gồm các nội dung như:

- Hai bên thương lượng giải quyết tranh chấp trong chuyển nhượng vốn

- Nếu thương lượng không thành, có thể khởi kiện ra tòa án.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp.

2.5 Cam kết của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng góp vốn

Trong hợp đồng chuyển nhượng góp vốn, các bên cần thể hiện được cam kết về thông tin nhân thân và thông tin chung của hợp đồng:

- Các bên cam kết về thông tin chuyển nhượng là chính xác, không có tranh chấp, hợp đồng được giao kết tự nguyện.

- Cam kết chung và hiệu lực hợp đồng: Thể hiện sự tuân thủ, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng có thể bao gồm một giấy xác nhận về việc thực hiện xong hợp đồng chuyển nhượng vốn, xác nhận của công ty về việc thay đổi thành viên.

3. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn

Hiện nay, pháp luật chưa ban hành mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn được đăng tải trên trang thông tin chính thức của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương.

chuyển nhượng 3

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn.

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để doanh nghiệp tham khảo. Doanh nghiệp có thể xem xét, vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty, đảm bảo các quy định của pháp luật về chuyển nhượng vốn góp và các quy định hiện hành về giao kết hợp đồng.

Trên đây là những thông tin về hợp đồng chuyển nhượng góp vốn và mẫu hợp đồng đơn giản. Các bên tham gia cần đọc kỹ để hiểu rõ cũng như sửa đổi bổ sung các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ, đồng thời tránh những tranh chấp không cần thiết trong tương lai.