Trang chủ Tin tức Hợp đồng gia công quốc tế là gì? Đặc điểm của hợp đồng gia công quốc tế

Hợp đồng gia công quốc tế là gì? Đặc điểm của hợp đồng gia công quốc tế

Bởi: icontract.com.vn - 08/04/2024 Lượt xem: 267 Cỡ chữ tru cong

   Gia công quốc tế là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay, góp phần thúc đẩy sản xuất và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong hoạt động gia công quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế là một văn bản pháp lý quan trọng, có vai trò xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

1. Hợp đồng gia công quốc tế là gì?

Trước tiên, gia công quốc tế hiểu đơn giản là giao dịch, trong đó bên đặt gia công sẽ cung cấp cho bên nhận gia công các yếu tố như nguyên liệu, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật để bên nhận gia công thực hiện sản xuất theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, bên nhận gia công sẽ trả lại sản phẩm hoàn thiện cho bên đặt gia công và nhận lại chi phí gia công theo mức hai bên đã thỏa thuận trước đó. Gia công quốc tế chính là hình thức giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến sản xuất. 

 

gia công 1

Hợp đồng gia công quốc tế có vai trò quan trọng với các doanh nghiệp. 

Ví dụ đơn giản về hoạt động gia công quốc tế: 

Công ty dệt may của Việt Nam ký hợp đồng gia công quốc tế với một doanh nghiệp Hàn Quốc để cung cấp sản phẩm may mặc theo yêu cầu. Theo đó, công ty Hàn Quốc sẽ cung cấp các nguyên vật liệu cần thiết, thiết kế mẫu cho công ty Việt Nam. Công ty dệt may của Việt Nam sẽ thực hiện gia công theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, công ty Hàn Quốc nhận sản phẩm và thanh toán tiền cho bên công ty Việt Nam theo hợp đồng đã ký. 

Trước khi hai bên thực hiện gia công hàng hóa, các bên sẽ phải ký hợp đồng gia công quốc tế, thỏa thuận các vấn đề về nguyên liệu, máy móc, thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Như vậy, hợp đồng gia công quốc tế là một loại hợp đồng kinh tế, được ký kết giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công để thực hiện quá trình sản xuất gia công. Hợp đồng gia công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật về hoạt động gia công quốc tế. 

2. Đặc điểm của hợp đồng gia công quốc tế

Hợp đồng gia công quốc tế không có chuẩn mực cụ thể, tuy nhiên, cần đảm bảo một số yêu cầu sau về nội dung và hình thức: 

2.1. Về nội dung của hợp đồng gia công quốc tế

Thông thường, bản hợp đồng gia công quốc tế thường có một số điều khoản quan trọng sau: 

 • Thông tin của các bên: Tên, địa chỉ của bên đặt gia công và bên nhận gia công. 
 • Điều khoản về sản phẩm: Hợp đồng cần mô tả thông tin chi tiết về sản phẩm được gia công (tên, số lượng, phẩm chất và quy cách đóng gói sản phẩm). 
 • Nguyên liệu: Thường bao gồm nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Thông thường, bên đặt gia công sẽ cung cấp nguyên liệu chính, bên nhận gia công sẽ cung cấp nguyên liệu phụ để hoàn thành sản phẩm. 
 • Định mức: Hợp đồng cần quy định rõ về số lượng sản phẩm và định mức sản xuất. 

gia công 2

Cần đảm bảo các điều khoản quan trọng khi soạn thảo hợp đồng. 

 • Máy móc thiết bị: Hợp đồng cần quy định rõ ràng về máy móc thiết bị sẽ được sử dụng trong quá trình gia công sản phẩm. 
 • Kết thúc hợp đồng: Cách giải quyết với các thiết bị và nguyên vật liệu thừa khi kết thúc hợp đồng như thế nào?
 • Thời gian và địa điểm giao hàng: Hợp đồng cần quy định rõ về thời gian và địa điểm giao nhận hàng hóa. 
 • Giao gia công: Mô tả chi tiết quy trình gia công và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. 
 • Nhãn hiệu và kiểu dáng của sản phẩm: Đây là nội dung cần được các bên thống nhất từ trước và đưa vào hợp đồng. 
 • Thời hạn hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực ngay từ thời điểm ký hoặc bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào…  

Ngoài ra, để đảm bảo hợp đồng gia công quốc tế được thực hiện, các bên có thể áp dụng các biện pháp: Sử dụng bảo lãnh ngân hàng hoặc thư tín dụng dự phòng. Loại thanh toán này có hiệu lực theo thời hạn của hợp đồng gia công. Trường hợp bên nhận gia công không giao hàng đủ theo thỏa thuận, bên đặt gia công có thể đưa chứng từ giao nguyên liệu cho bên ngân hàng để thanh toán đầy đủ phần nguyên liệu chưa được giao. Trường hợp đã giao hàng đủ, thư tín dụng sẽ mất hiệu lực, nhưng nếu không giao hàng đủ, L/C sẽ bị trừ phần giá trị còn thiếu.  

2.2. Về hình thức hợp đồng

Hợp đồng gia công quốc tế phải được lập thành văn bản hoặc hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý tương đương. 

2.3. Đặc điểm pháp lý

Hợp đồng gia công quốc tế có một số đặc điểm pháp lý như sau: 

 • Là hợp đồng song vụ

Trong hợp đồng gia công quốc tế, có bên gia công là bên nhận nguyên vật liệu của bên kia để tạo ra sản phẩm mới, bên còn lại bên đặt gia công. 

 • Là hợp đồng có tính đền bù

Khoản tiền mà bên đặt gia công trả cho bên nhận gia công được xem là khoản đền bù. Khoản đền bù này có thể bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị… tùy theo sự thỏa thuận của các bên. 

 • Kết quả được vật thể hóa

Sản phẩm gia công chính là kết quả của quá trình gia công. Sản phẩm này sẽ được xác định trước theo mẫu mà bên đặt gia công yêu cầu, hoặc theo tiêu chuẩn riêng do các bên thỏa thuận. Vật mẫu chỉ được hiện thực hóa sau khi bên nhận gia công đã hoàn thành công việc. 

 

gia công 3

Hợp đồng gia công quốc tế là hợp đồng song vụ. 

 

 • Mang nét của hợp đồng mua bán hàng hóa

Nguyên liệu của hợp đồng gia công gồm: nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Thông thường, bên đặt gia công chỉ cần cung cấp nguyên liệu chính còn bên nhận gia công sẽ chuẩn bị thêm các nguyên phụ liệu khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bên đặt gia công chỉ yêu cầu kết quả còn bên nhận gia công sẽ phải tự chuẩn bị tất cả từ nguyên vật liệu phụ. 

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng gia công quốc tế. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả.