Trang chủ Tin tức Tải mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định mới nhất hiện nay

Tải mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định mới nhất hiện nay

Bởi: icontract.com.vn - 08/05/2024 Lượt xem: 698 Cỡ chữ tru cong

   Khi giao dịch thanh lý các tài sản cố định, các bên tham gia sẽ phải ký hợp đồng thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý. Tại bài viết này, iContract sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thanh lý TSCĐ mới nhất để quý khách tham khảo.

1. Thanh lý tài sản cố định là gì?

tài sản cố định 1

Tài sản cố định gồm tài sản hữu hình và vô hình.

Theo các quy định tại Điều 2 trong Thông tư 45/2013/TT-BTC, các loại tài sản được định nghĩa bao gồm:

 • Tài sản cố định có thể bao gồm tài sản hữu hình như nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải
 • Tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, bằng phát minh, bản quyền.

Thanh lý tài sản cố định là quá trình doanh nghiệp loại bỏ hoặc chuyển nhượng các tài sản không còn cần thiết hoặc hữu ích cho hoạt động kinh doanh. Quá trình này có thể bao gồm việc bán, giao dịch, tặng, hoặc loại bỏ tài sản. 

Việc thanh lý tài sản cố định đúng cách giúp doanh nghiệp:

 • Giải phóng không gian, 
 • Tạo ra doanh thu hoặc cắt giảm chi phí, và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan. 
 • Đối với tài sản đã hết thời gian khấu hao hoặc đã thu hồi đủ vốn đầu tư, việc thanh lý giúp doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực tài chính và vật lý của mình. 

Thanh lý tài sản cố định đòi hỏi tổ chức phải tuân thủ theo các quy định và thủ tục pháp lý để thực hiện quá trình này một cách minh bạch. 

2. Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

tài sản cố định 2

Hợp đồng thanh lý đảm bảo quyền lợi các bên.

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định là bản giao kết giữa hai bên tham gia trong quá trình mua - bán tài sản cố định thanh lý. Để đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng theo giao kết và thời hạn, đảm bảo quyền lợi pháp luật, các bên tham gia cần thực hiện ký hợp đồng thanh lý.

2.1 Tải mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định mới nhất

tài sản cố định 3

Mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định.

2.2 Hướng dẫn ghi nội dung hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định bao gồm các phần nội dung chính:

- Thông tin bên bán và bên mua (Bên A, Bên B): Tại đây bạn ghi thông tin tên công ty, doanh nghiệp, Mã số thuế.

- Các điều khoản thỏa thuận bao gồm:

 • Giá trị tài sản thanh lý: Tên cụ thể, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền, VAT,...
 • Điều khoản thanh toán: Thông tin, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
 • Trách nhiệm các bên: Liệt kê trách nhiệm bàn giao và thanh toán giữa 2 bên tham gia.
 • Điều khoản chung.
 • Hiệu lực hợp đồng.
 • Chữ ký của đại diện các bên tham gia.

3. Quy trình thanh lý tài sản cố định

tài sản cố định 4

Các bước lập hợp đồng thanh lý TSCĐ.

3.1 Xác định giá thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định sẽ có thể hao mòn trong quá trình sử dụng, do đó khi xác định giá thanh lý những loại tài sản này, doanh nghiệp cần cân nhắc nguyên giá mua và giá trị khấu hao từng năm. Ta có công thức chung để tính là:

Giá trị thanh lý TSCĐ = Nguyên giá mua TSCĐ - (Khấu hao từng năm x Số năm sử dụng)

3.2 Các bước thanh lý tài sản trong doanh nghiệp

Quy trình thanh lý TSCĐ trong doanh nghiệp bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Lập Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định.

Bộ phận có TSCĐ cần thanh lý lập đơn đề nghị, xác định danh mục TSCĐ cần thanh lý dựa trên kết quả kiểm kê và sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp, sau đó trình lãnh đạo công ty phê duyệt.

 • Bước 2: Đại diện của doanh nghiệp ký Quyết định thanh lý TSCĐ.
 • Bước 3: Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ.

Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá lại tài sản, tổ chức thực hiện thanh lý TSCĐ theo quy định.

 • Bước 4: Tiến hành thanh lý TSCĐ.

Hội đồng thanh lý TSCĐ quyết định hình thức xử lý TSCĐ như bán hoặc hủy tài sản tùy thuộc vào điều kiện và đặc điểm của từng loại TSCĐ.

 • Bước 5: Lập Biên bản thanh lý tài sản cố định.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý, Hội đồng lập Biên bản thanh lý tài sản cố định theo mẫu quy định (Mẫu 02-TSCĐ tại Thông tư 200/2014/TT-BTC). 

Lưu ý: Đối với TSCĐ là kết cấu hạ tầng, cần có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

   Hy vọng qua những thông tin trên đây từ iContract, quý khách đã nắm được quy trình thanh lý tài sản cố định cũng như tham khảo mẫu hợp đồng thanh lý đúng quy định. Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về sản phẩm Hợp đồng điện tử iContract vui lòng liên hệ tới hotline: Miền Bắc: 1900.4767; Miền Trung, Nam: 1900.4768.