1.2. Quên mật khẩu

Ngày đăng: 09:56 - 20/10/2021 Lượt xem: 1605 Cỡ chữ

Trường hợp doanh nghiệp quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống, bạn sử dụng chức năng
“Quên mật khẩu”


Sau khi ấn vào “Quên mật khẩu”, hệ thống hiển thị màn hình Quên mật khẩu, cho phép người dùng đổi lại mật khẩu mới.

Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên màn hình:

üMã số thuế: Là mã số thuế của doanh nghiệp bị quên mật khẩu.

üTên đăng nhập: Tên đăng nhập của tài khoản.

üEmail: Là địa chỉ email của doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng với Thái Sơn.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã OTP về địa chỉ email của doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã đó để đặt lại mật khẩu mới: