2.2. Cấu hình gửi email

Ngày đăng: 09:39 - 14/08/2019 Lượt xem: 1546 Cỡ chữ

Thực hiện cấu hình email để có thể gửi hợp đồng điện tử cho khách hàng, đối tác. Các thông tin cần cấu hình bao gồm:

-       Cấu hình máy chủ gửi email

-       Thiết lập nội dung email

2.2.1. Cấu hình máy chủ gửi email

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đăng ký sử dụng gửi email cho khách hàng thông qua  dịch vụ email của công ty Thái Sơn.

Khi sử dụng dịch vụ gửi email Thái Sơn, địa chỉ email gửi đi là của công ty Thái Sơn cung cấp nên không cần phải cấu hình, doanh nghiệp chỉ cần chọn Dịch vụ email Thái Sơn tại tiêu chí "Nhà cung cấp":


 

Trường hợp 2:  Doanh nghiệp gửi email cho khách hàng sử dụng các nhà cung cấp  khác như: Gmail, Office 365, Yahoo,…

Về thông số người dùng cần nhập những thông tin sau:

·                        Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp email của mail doanh nghiệp: gmail, yahoo,…

·                   Máy chủ mail: Máy chủ tương ứng với từng nhà cung cấp (Hệ thống sẽ tự động đưa ra thông số tương ứng với từng nhà cung cấp, tuy nhiên người dùng có thể chỉnh sửa lại thông số cho phù hợp nhất với email của doanh nghiệp)

·                        Cổng (Port): 1 số cổng hay sử dụng như: 587, 465…

·                        Bật SSL: Có thể check hoặc bỏ check tùy vào cấu hình thông số của doanh nghiệp

·                        Sử dụng cấu hình này: Tích chọn trong trường hợp muốn sử dụng cấu hình vừa thiết lập

Sau khi nhập thông số kỹ thuật, doanh nghiệp nhập các thông tin về địa chỉ email, mật khẩu của email doanh nghiệp sẽ dùng để gửi hợp đồng cho khách hàng, chọn đường dẫn đến file Template (thư mẫu) gửi mail.