5.1. Nhóm người dùng

Ngày đăng: 10:10 - 20/10/2021 Lượt xem: 1423 Cỡ chữ

Nhóm người dùng được tạo ra để quản lý những người dùng có quyền hạn giống nhau. Tạo thuận lợi cho việc gán quyền truy cập khi tạo người dùng mới.

Để thực hiện thêm mới nhóm người dùng có các thao tác sau:

Vào menu Hệ thống/4.Quản lý người dùng/4.1 Nhóm người dùng”
Bước 1: Ấn nút Thêm mớiở màn hình Danh sách nhóm người dùng
Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của Nhóm người dùng
Bước 3: Để phân quyền cho nhóm người dùng, bạn chọn nhóm người dùng tương ứng phân quyền bằng cách nhấn vào biểu tượng   trong danh sách.