6.5. Danh sách hợp đồng

Ngày đăng: 10:12 - 20/10/2021 Lượt xem: 1408 Cỡ chữ
Người thực hiện muốn xem lại các hợp đồng đã lập trước đó hoặc tải, tìm kiếm chiết xuất danh sách hợp đồng, thì thực hiện thao tác sau: Vào menu “Hợp đồng/ 2. Danh sách hợp đồng điện tử”  


Đây là danh sách chứa tất cả các hợp đồng doanh nghiệp đã lập, đã lưu, đã phê duyệt hoặc ký số. Để tìm nhanh hợp đồng doanh nghiệp có thể dựa vào các điều kiện tìm kiếm để lọc.


Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ vào các trang chuyển nhanh qua các nút ở góc phải màn hình bao gồm:

-   Tạo hợp đồng mới: khi ấn vào mục Tạo hợp đồng, hệ thống sẽ chuyển đến trang tạo mới hợp đồng.
-   Danh sách hợp đồng điện tử: khi ấn vào mục Danh sách hợp đồng, hệ thống sẽ chuyển đến trang Danh sách hợp đồng.