4.1 Quản lý phòng ban

Ngày đăng: 10:10 - 20/10/2021 Lượt xem: 1356 Cỡ chữ

Để tạo các phòng ban Doanh nghiệp cần thực hiện bằng cách vào Hệ thống/ 3. Quản lý phòng ban”.
Bước 1: Ấn nút “Thêm mới” ở màn hình Danh sách phòng ban

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của Phòng ban


Bước 3: Nhấn nút “Ghihoặc Ghi và thêm mớiđể lưu lại thông tin.

Doanh nghiệp có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa bỏ phòng ban ở màn Danh sách phòng ban.