2.1. Cấu hình chung

Ngày đăng: 09:35 - 16/08/2019 Lượt xem: 1432 Cỡ chữ

Cấu hình các tham số sẽ hiển thị trên hợp đồng, doanh nghiệp xem từng tham số rồi ấn chọn nếu muốn sử dụng.