6.4. Đối tác ký hợp đồng

Ngày đăng: 14:07 - 16/06/2023 Lượt xem: 685 Cỡ chữ

Với đối tác có quyền ký hợp đồng, thông tin hợp đồng sẽ được gửi qua email, nội dung hiển thị như sau:

Người dùng nhấn vào đường link hệ thống sẽ chuyển đến trang để xem thông tin hợp đồng. Tuy nhiên vì lý do bảo mật, nên trước khi xem được thông tin hợp đồng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP:


 

Lưu ý: hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP ngay sau khi người dùng truy cập vào đường link này lần đầu tiên. Trong những lần tiếp theo truy cập, vui lòng nhấn “Cấp lại OTP”
Thông tin mã OTP được gửi đến email của người dùng như sau:


Nhập mã OTP và nhấn “Tiếp tục”:

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình về “Quy định và thỏa thuận sử dụng giao dịch điện tử”. Người dùng vui lòng check vào checkbox “Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với nội dung trên đây, chấp nhận sử dụng phương điện tử trong giao kết hợp đồng”.

Để ký hợp đồng, vui lòng chọn thao tác “Xem và ký” trên từng file hợp đồng hoặc nhấn vào nút “Ký tất cả hợp đồng” để ký tất cả các file hợp đồng

Màn hình để ký sẽ hiển thị như sau:

Các thao tác để thực hiện ký hoặc từ chối ở bước này sẽ giống với mục 4.3 bên trên.