6.3. Ký số hợp đồng (nội bộ)

Ngày đăng: 13:51 - 16/06/2023 Lượt xem: 716 Cỡ chữ

Lưu ý: Để ký số được hợp đồng thì người dùng phải có quyền ký số hợp đồng đó.

ü  Trường hợp đồng ý ký hợp đồng:

Cách 1: Ký số từng file trong danh sách file hợp đồng tải lên

Để ký từng file hợp đồng người dùng nhấn vào biểu tượng thao tác “Xem và ký” tại danh sách các file đã tải lên


 

Màn hình hiển thị file hợp đồng cần ký như sau:

TH1: File hợp đồng bao gồm cả chữ ký ảnh và chữ ký số

Lưu ý: Người dùng cần thực hiện ký ảnh trước khi thực hiện ký số.


Để thực hiện ký ảnh, người dùng nhấn nút “Ký ảnh” hoặc nhấn chuột trực tiếp vào khung chữ ký ảnh ở vị trí ký trên file hợp đồng. Ngoài ra, người dùng có thể thay đổi vị trí chữ ký đã thiết lập trước khi tiến hành ký.

Sau khi nhấn ký ảnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình để tạo chữ ký:

Có 2 hình thức để tạo chữ ký:

-        Vẽ tay: Người dùng trực tiếp vẽ tay chữ ký trên phần mềm bằng chuột máy tính

-        Tải ảnh chữ ký: Tải ảnh chữ ký lên hệ thống (hệ thống hỗ trợ file ảnh có định dạng jpg, png)

Nhấn nút “Hoàn thành” để kết thúc việc tạo chữ ký

Sau khi thực hiện xong “Ký ảnh”, người dùng mới có thể thực hiện “Ký số”


 

Để thực hiện ký số, người dùng nhấn nút “Ký số” hoặc nhấn chuột trực tiếp vào khung chữ ký số ở vị trí ký trên file hợp đồng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách chữ ký số, vui lòng chọn đúng chữ ký số và nhấn nút “OK”Ký số thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo như sau:

Lưu ý:

-        Để hệ thống đọc được chữ ký số, máy tính của người dùng phải cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số (Chi tiết cài đặt vui lòng xem ở phần II. Yêu cầu của hệ thống iContract trong tài liệu này)

-        Chữ ký người dùng ký phải trùng khớp với thông tin đã nhập lúc tạo hợp đồng. Cụ thể:

+ Chữ ký số doanh nghiệp: Phải trùng với Mã số thuế đã nhập lúc tạo hợp đồng

+ Chữ ký số cá nhân: Phải trùng Tên, Số CCCD/CMND của người ký

+ Chữ ký số cá nhân trong tổ chức: Phải trùng Tên, Số CCCD/CMND hoặc Mã số thuế cá nhân của người ký

TH2: File hợp đồng chỉ bao gồm chữ ký ảnh (Thao tác tương tự như TH1)

TH3: File hợp đồng chỉ bao gồm chữ ký số (Thao tác tương tự như TH1)

Cách 2: Ký số nhanh tất cả các file hợp đồng

Trong trường hợp người dùng muốn ký nhanh tất cả các file hợp đồng, vui lòng nhấn vào nút “Ký hợp đồng”. Các thao tác còn lại tương tự như Cách 1


 

üTrường hợp từ chối ký hợp đồng:

Nếu phát hiện có thông tin hợp đồng có sai sót cần sửa đổi, người ký số nhấn vào nút “Từ chối”:Nhập vào lý do từ chối cụ thể để người lập hợp đồng sửa lại thông tin, sau đó nhấn nút “Xác nhận”.