7.1. Nhóm sản phẩm dịch vụ

Ngày đăng: 10:14 - 20/10/2021 Lượt xem: 1486 Cỡ chữ
Đối với các loại sản phẩm mà doanh nghiệp thường xuyên phải tạo hợp đồng, doanh nghiệp nên nhập trước thông tin của các loại nhóm sản phẩm này vào Nhóm sản phẩm dịch vụ. Để nhập danh mục sản phẩm, doanh nghiệp vào menu “Danh mục” chọn “1. Nhóm sản phẩm


Doanh nghiệp chọn chức năng “Thêm mới”:


Trên màn hình thêm mới nhóm sản phẩm, doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin sản phẩm/dịch vụ, sau đó nhấn nút “Ghi” lại:Trên danh sách nhóm sản phẩm, tại cột “Thao tác”, có chức năng xóa , chỉnh sửa  giúp doanh nghiệp xóa hoặc chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm vừa nhập.
Ngoài ra, nếu doanh nghiệp muốn xóa nhiều dòng hàng doanh nghiệp có thể tích vào các ô checkbox  trên những dòng hàng muốn xóa: