6.6. Danh sách hợp đồng cần xử lý

Ngày đăng: 10:12 - 20/10/2021 Lượt xem: 1395 Cỡ chữ

Danh sách này sẽ bao gồm tất cả các hợp đồng mà người dùng cần xử lý. Trong trường hợp người thực hiện phê duyệt hợp đồng và người ký số hợp đồng được phân tách thành hai công việc khác nhau, thì các hợp đồng sau khi được lập sẽ hiển thị trong danh sách hợp đồng chờ phê duyệt, chờ ký số và đã xử lý.Tại đây, người thực hiện có thể phê duyệt hàng loạt bằng cách: Ấn vào Trạng thái xử lý ở menu trái “1. Chờ phê duyệt” sau đó tích chọn các hợp đồng cần phê duyệt rồi ấn nút Phê duyệt hợp đồngDoanh nghiệp muốn xem lại các hợp đồng mình đã xử lý thành công bằng cách: Ấn vào Trạng thái xử lý ở menu trái “3. Đã xử lý.