3.1 Quản lý chi nhánh

Ngày đăng: 10:09 - 20/10/2021 Lượt xem: 1545 Cỡ chữ

Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh. Để thêm mới chi nhánh doanh nghiệp vào menu: “Hệ thống/2. Danh sách chi nhánh”. Sau đó thiết lập theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn nút Thêm mớiở màn hình Danh sách chi nhánh để thêm một chi nhánh.

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của chi nhánh.

 

- Thông tin chi nhánh: Bạn có 2 cách để có thông tin chi nhánh, bao gồm:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin chi nhánh vào các chỉ tiêu: Mã chi nhánh, Mã số thuế, Tên công ty, Địa chỉ

Cách 2: Lấy thông tin chi nhánh bằng Mã số thuế
Phần mềm hỗ trợ chức năng lấy thông tin chi nhánh thông qua Mã số thuế. Doanh  nghiệp chỉ cần nhập vào Mã số thuế của chi nhánh, sau đó nhấn vào nút “Lấy thông tin”. Phần mềm sẽ kết nối đến cơ quan thuế để kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế đồng thời lấy thông tin về Tên công ty và Địa chỉ chi nhánh về cho doanh nghiệp.
Nếu chi nhánh hoạt động thì tích vào Đang hoạt động.

 Bước 3: Nhấn nút “GhihoặcGhi và thêm mớiđể lưu lại thông tin.