7.3. Danh mục khách hàng- đối tác

Ngày đăng: 10:15 - 20/10/2021 Lượt xem: 1496 Cỡ chữ

Danh mục khách hàng, đối tác giúp doanh nghiệp khi nhập thông tin chi tiết người mua hàng ở khâu lập hợp đồng, doanh nghiệp chỉ cần chọn từ danh mục đối tác mà doanh nghiệp đã nhập sẵn vào trước đó, thông tin về khách hàng được chọn sẽ tự động điền vào phần thông tin của người mua hàng. Tiện ích này giúp doanh nghiệp thao tác nhập dữ liệu nhanh hơn khi tạo hợp đồng.

a.              Khách hàng cá nhân

Để nhập danh mục khách hàng đối tác, doanh nghiệp vào chức năng “Danh mục/ 3. Khách hàng- đối tác/3.1. Khách hàng cá nhân”.

Danh sách khách hàng cá nhân hiện ra như sau:Tại danh sách khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện các chức năng khác: Sửa/ Xóa/ Xóa nhiều khách hàng:


 

b.              Khách hàng doanh nghiệp

Để nhập danh mục khách hàng đối tác, doanh nghiệp vào chức năng “Danh mục/ 3. Khách hàng- đối tác/3.2. Khách hàng doanh nghiệp”:

   Danh sách khách hàng đối tác hiện ra như sau:

   

    

Doanh nghiệp nhấn nút “Thêm mới” để nhập thông tin, nhập trực tiếp vào các ô dữ liệu trên bảng dữ liệu và kích nút “Ghi” để ghi lại. Trong trường hợp muốn tiếp tục thêm mới khách hàng doanh nghiệp khác, có thể nhấn Ghi và thêm mới: