2.3. Thiết lập nội dung email

Ngày đăng: 10:08 - 20/10/2021 Lượt xem: 1469 Cỡ chữ

Doanh nghiệp tiến hành thiết lập nội dung email để gửi cho khách hàng:

-              Tiêu đề email: Nhập tiêu đề email muốn gửi

-              Nội dung email: Nội dung email gửi cho khách hàng

Cách 1: Sử dụng mẫu mặc định của hệ thống


 

Cách 2: Phần mềm hỗ trợ sử dụng file mẫu có sẵn của doanh nghiệp

 Bước 1: Nhấn chọn “Tải lên file mẫu


 

Bước 2: Chọn template cần tải lên

Doanh nghiệp có thể xem trước email trước khi thiết lập.


Hoặc thêm các trường dữ liệu gửi đi cho khách hàng tại đây:

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin nhấn nút “Ghi” để lưu lại thông tin.