5.2. Người dùng

Ngày đăng: 10:11 - 20/10/2021 Lượt xem: 1482 Cỡ chữ

Doanh nghiệp tiến hành tạo tài khoản người dùng bằng cách vào menu

“Hệ thống/ 4. Quản lý người dùng/ 4.2 Người dùng”. Thực hiện thêm mới người dùng theo các bước hướng dẫn sau:

 Bước 1: Nhấn nút Thêm mớiở màn hình Danh sách người dùng


Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của màn thêm mới

-                 Họ và tên: Nhập vào họ tên đầy đủ của người dùng, ví dụ: Nguyễn Văn An

-                 Tài khoản: Là tên đăng nhập sẽ dùng để đăng nhập hệ thống, ví dụ: annv

-                 Mật khẩu: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự.

-                 Mật khẩu (nhắc lại): Trùng với Mật khẩu đã nhập ở trên

-                 Địa chỉ email: Nhập vào địa chỉ Email của người dùng.

-                 Vai trò: Phân quyền truy cập cho người dùng vào vai trò của Admin, User, Quản lý phòng ban, Quản lý chi nhánh

o        Tích vào vai trò Admin: Người dùng sẽ có quyền xem tất cả hợp đồng được tạo trên hệ thống

o Tích vào vai trò User: Người dùng chỉ được xem các hợp đồng do mình tạo ra

o        Tích vào vai trò Quản lý phòng ban: Người dùng có quyền xem tất cả các hợp đồng được tạo bởi nhân viên thuộc phòng ban của mình.

o        Tích vào vai trò Quản lý chi nhánh: Người dùng có quyền xem tất cả các hợp đồng được tạo bởi nhân viên thuộc chi nhánh của mình.
Bước 3: Để phân quyền cho người dùng, bạn chọn nhóm người dùng đã phân quyền tương ứng hoặc phân quyền chi tiết bằng cách nhấn vào biểu tượng  trong danh sách: