Trang chủ Tin tức
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp

14/03/2023 - 5658 lượt xem

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là sự thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ phát sinh từ những cổ phần và phần vốn góp đó.

Hợp đồng khoán việc và một số lưu ý khi ký kết hợp đồng 2024

Hợp đồng khoán việc và một số lưu ý khi ký kết hợp đồng 2024

13/03/2023 - 17799 lượt xem

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được khoán việc thực hiện công việc cho bên khoán việc, bên khoán việc phải trả thù lao cho bên được khoán việc theo đúng thỏa thuận.

Luật hợp đồng thương mại và những lưu ý cho doanh nghiệp

Luật hợp đồng thương mại và những lưu ý cho doanh nghiệp

08/03/2023 - 1296 lượt xem

Nắm rõ luật hợp đồng thương mại giúp doanh nghiệp giao kết hợp đồng thuận lợi, tránh các rủi ro về kinh tế. Hợp đồng thương mại có thể được giao kết dưới hình thức hợp đồng điện tử .

Hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam

06/03/2023 - 1917 lượt xem

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tuân thủ những nguyên tắc nào ?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tuân thủ những nguyên tắc nào ?

03/03/2023 - 4732 lượt xem

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Hợp đồng đại lý - Quyền & nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

Hợp đồng đại lý - Quyền & nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

01/03/2023 - 2765 lượt xem

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Giao kết hợp đồng điện tử là gì? Nguyên tắc giao kết NLĐ nên biết

Giao kết hợp đồng điện tử là gì? Nguyên tắc giao kết NLĐ nên biết

28/02/2023 - 1281 lượt xem

Giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện dựa trên các phương tiện điện tử, theo những quy định bắt buộc. Yếu tố công nghệ được sử dụng giúp tối ưu quy trình.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam

24/02/2023 - 6662 lượt xem

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện thay các khoản nợ đúng, đầy đủ theo phần nghĩa vụ của bên được bảo lãnh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hướng dẫn đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Hướng dẫn đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

23/02/2023 - 997 lượt xem

Hướng dẫn đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ.